Àmbit d’actuació

Divorci i separació

Extinció parelles de fet

Liquidació del règim econòmic

abogado familia

Guarda i custòdia de fills menors d’edat

Pensió d’aliments i compensatòria

Modificació de mesures

Obtenció de resultats

Nosaltres aconsellem sempre intentar solucionar l’assumpte de forma amistosa amb l’altra part, ja sigui mitjançant la mediació o la negociació, perquè és un fet demostrat que s’obtenen millors resultats per a les dues parts ( “win-win”) i el seu compliment és més efectiu, sempre que sigui beneficiós per als interessos dels nostres clients.

RESOLUCIÓ CONTENCIOSA

Celebració de Judici i resolució del Tribunal sobre les peticions de una i altre part.

ACORD EXTRAJUDICIAL

Negociació entre lletrats una vegada iniciat el procedimient o previament.

MUTU ACUERD

Redacció conjunta i consensuada entre las parts del futuro conveni regulador.