DADES IDENTIFICATIVES (LEY DE LOS SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN)

Nom del domini: www.as-advocats.com

Nom comercial: AS ADVOCATS

Propietari: Kilian Álvarez Sáez

NIF: 46481791X

Domicili professional: C/Balmes 176 (1-1) de Barcelona (08006)

Telèfon: 628768017

e-mail: Kilian-as@icab.cat

RESPONSABILITAT

Kilian Álvarez Sáez, responsable del lloc web, d’ara endavant RESPONSABLE, posa a disposició dels usuaris la present informació, donant així compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic (LSSICE), informant l’usuari de les condicions d’ús.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’USUARI, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d’aplicació.

El RESPONSABLE es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web.

DRET DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent-se l’edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i / o gràfics, entre d’altres, són propietat de l’RESPONSABLE o, si és el cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part de l’RESPONSABLE. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho mitjançant el correu electrònic kilian-as@icab.cat.

El RESPONSABLE s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, independent que la informació hagi estat manipulada o no per un tercer.

ENLLAÇOS EXTERNS

El RESPONSABLE no es fa responsable de l’contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

El RESPONSABLE declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web, no fent-se responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.