inciar

Denúncia o querella

Tips: Avantatges de contractar advocat d’acusació

A l’article d’aquest mes us explicaré una qüestió que pot semblar en inici insignificant, però que a la pràctica jurídica pot suposar l’èxit o no d’un assumpte. És clar que si estàs interessat a iniciar un procediment penal és perquè has estat víctima d’un delicte i no saps com procedir sobre això.

El primer de tot, com ressalto constantment als meus alumnes, res no té a veure el procediment penal amb el civil. En un procés penal serà l’Estat (a través de la fiscalia) qui, en principi, dirigirà l’acusació contra el presumpte responsable. Però això no vol dir que com a víctimes no tinguem res a dir. Podem confiar i delegar els nostres drets al fiscal o podem presentar-nos en el procediment com a ACUSACIÓ PARTICULAR, tenint una posició idèntica però diferenciada a la del Ministeri Fiscal. Més endavant us explico per què podem estar interessats a “invertir” a portar directament l’acusació.

No serà imprescindible la interposició d’una querella, sinó que és fonamental comunicar al Jutjat l’existència d’un delicte, perquè l’Estat iniciï un procediment per esbrinar la veritat i el càstig del culpable. Aquesta comunicació es pot fer mitjançant una querella, però també és igualment vàlida una denúncia davant l’autoritat. I quines diferències trobem? Vegem-ho:

FORMES D’INICIAR UN PROCÉS PENAL

 • QUERELLA
  • Interposició obligatòria davant del Jutjat competent
  • Per escrit
  • Obligació d’advocat i procurador
  • Automàticament Acusació Particular
  • Majors requisits formals
  • Necessitat d’identificació del querellat
  • Única via per a delictes d’INJÚRIES I CALUMNIES
  • Major anàlisi del Jutjat per admetre-la a tràmit
 • DENÚNCIA
  • Interposició davant la Policia, Jutjat o fins i tot Ministeri Fiscal
  • Oral o per escrit
  • Possibilitat d’acudir amb advocat
  • Possibilitat de comparèixer com a Acusació Particular
  • Simple comunicació de fets
  • Possibilita la investigació policial prèvia

Com podeu veure, dependrà del concret assumpte, si anar per una via o una altra, o fins i tot decidir on i en quina forma presentar denúncia. Si ens trobem davant d’un delicte econòmic on calgui una narració detallada de les operacions, l’aconsellable serà fer-ho per escrit. Si no tenim dades identificatives de l’autor, necessitarem una certa investigació policial, per la qual cosa serà més lògic interposar la denúncia davant aquest cos.

TIPS: AVANTATGES DE CONTRACTAR UN ADVOCAT PER INICIAR UN PROCÉS PENAL

La presa d’aquesta decisió és una cosa que us ajudarà el vostre advocat, però amb ella, n’haurem de prendre una altra de molt més rellevant: volem constituir-nos com a Acusació Particular? Quins beneficis suposa que el meu advocat de confiança formi part del procés? Si bé no és obligatori és altament recomanable, ja que:

 • Tindrem accés complet a l’expedient judicial
 • Podrem sol·licitar noves proves i participar-hi (el nostre advocat estarà a les declaracions dels testimonis o de l’investigat)
 • Estarem assistits del nostre advocat durant les declaracions judicials i el judici
 • Estarem informats si tanquen l’assumpte i podrem recórrer-lo
 • Podrem realitzar una acusació independent a la de fiscalia
 • Formarem part d’una negociació hipotètica entre defensa i acusacions, i negar-nos-hi si considerem que l’acord no és adequat
 • Podrem sol·licitar mesures cautelars, com la presó provisional o l’ordre d’allunyament

Aquests són diversos dels avantatges per contractar un advocat, ara bé, és clar que els serveis d’un advocat cal pagar-los. Per alguna cosa al principi de l’article us parlava de “inversió”, ja que no només el vostre advocat procurarà la millor fi del procés penal, sinó que tota condemna anirà acompanyada de la condemna a costes, per la qual cosa, al final del procés podreu recuperar la vostra “inversió” a més d’haver aconseguit tots aquests “beneficis” que us hem explicat.

A Barcelona, a 27 de maig de 2022, per Kilian Álvarez

Categories:

Tags: