No és una cosa estranya que acudeixin al nostre despatx clients amb por de ser detinguts i busquen el nostre assessorament per evitar-ne la detenció o crida i cerca. “Crec que m’aturaran”, “Crec que estic en cerca” és una cosa amb què ens trobem amb més habitualitat del que desitjaríem. Per això, en aquest article t’explicarem com podem ajudar-te per evitar-ho i per a que acordin la llibertat provisional.

El primer de tot és diferenciar entre dues situacions:

  1. Cerca policial per a la detenció després d’una investigació o denúncia davant l’autoritat. Es l’inici del procés penal.
  2. Cerca judicial per desobeir les crides prèvies, que s’han dictat en un procediment penal que ja estava obert.

DETENCIÓ

En el primer supòsit, resultarà pràcticament impossible evitar la detenció, però sí que se’n pot reduir les conseqüències. Ens posarem en contacte amb el cos policial que procedirà a la detenció, si encara no ho ha fet, i intentarem que la detenció es faci de la manera menys perjudicial:

  • Lliurament després d’acabar la jornada laboral i aprofitar cap de setmana o sol·licitar dies de festa els dies següents, per evitar que tingui repercussió a nivell laboral.
  • Reduir al mínim el temps de detenció policial, de les 72 hores màximes a poques hores, si és possible.
  • Negociar deixar efecte la detenció si col·laborem o aportem dades rellevants.

Tingueu en compte que, en aquest cas, es prendrà declaració sí o sí davant dels agents de policia, per la qual cosa caldrà l’assistència lletrada. Cosa diferent és acollir-se al dret a no declarar.

CRIDA Y CERCA

En el segon supòsit ens trobem que qui ha acordat la detenció no és la policia, sinó un jutjat, on hi ha un expedient penal obert. Per tant, no seran els agents els qui prenguin declaració al detingut ni decidiran posar-lo en llibertat.

En aquest supòsit podem ajudar-te, fins i tot abans que es faci la detenció. En aquest cas, la nostra actuació serà davant del jutjat o tribunal que ha acordat la crida i cerca, verificant l’estat de la causa i aportant nous elements que demostrin que es posarà a disposició del jutge sense necessitat d’acordar-ne la detenció. D’aquesta manera aconseguiríem que es deixés sense efecte la crida i acudir amb el client en llibertat davant del Jutjat que hagi requerit la seva presència.

EVITAR PRESÓ PROVISIONAL

Ara bé, la detenció no és el que ens ha de preocupar, ja que com hem dit anteriorment, serà per un termini màxim de 72 hores. Abans que s’esgoti aquest termini, es posarà a disposició judicial el detingut per prendre una decisió important, acordar la llibertat o la presó provisional.

La presó provisional podrà prolongar-se fins a la celebració del judici i a més es durà a terme en un centre penitenciari, de la mateixa manera que els ja condemnats.

A més, com és previsible, tot passarà molt ràpid, sense temps per poder localitzar documents o arxius que ens ajudin a assegurar la llibertat. Per això és important contractar un despatx d’advocats que gestionin aquesta situació, amb la màxima urgència i aportant tots aquests elements perquè el jutge es decanti cap a la llibertat.

És molt important acreditar arrelament laboral (contracte de treball, informe de vida laboral…) arrelament familiar i social (fills, parella, familiars) i qualsevol altre element que serveixi per acreditar que no es fugirà aquesta persona, o que es dediqui professionalment a cometre delictes. Amb més importància si som aquí precisament per haver desoït anteriors crides.

De poc o res servirà que el detingut verbalment al·legui aquestes circumstàncies, si no s’aporta cap prova. Us deixem un link a les nostres dades de contacte.

A Barcelona, a 6 de juliol de 2022, per Kilian Álvarez

Categories:

Tags: