Diferència entre lesions

Encara que sembli que a l’ideari popular ja es coneix què és una lesió més o menys greu, la realitat és que aquest concepte pot o no coincidir amb el terme legal de lleu o greu (o per ser més exactes, delicte menys greu).

I per què és important aquesta distinció? Doncs per les conseqüències penals que poden comportar que una agressió sigui considerada lleu o no.

Vegem primer les diferències entre el resultat lesiu, per després poder comprendre les diferències de càstig:

DIFERÈNCIA RESULTAT LESIONS LLEUS I GREUS

A l’art. 147.1 del Codi Penal es regula el concepte de les lesions greus (legalment delicte menys greu) com a base dels delictes contra la integritat física i mental, sobre la base d’un concepte jurídic:

NECESSITAT OBJECTIVA DE TRACTAMENT MÈDIC O QUIRÚRGIC

Si cal tractament mèdic serà castigat com a delicte greu, per contra, en aquelles lesions que no ho requereixin (art. 147.2 Codi Penal) es castigarà com a delicte lleu. Però, què s’inclou legalment com a tractament mèdic? Vegem-ho

 • Qualsevol tipus de tractament mèdic o quirúrgic necessari per a la curació de la ferida causada.
 • No n’hi ha prou amb una primera assistència facultativa, és a dir, no n’hi ha prou amb una primera cura mèdica, sinó que cal un real tractament prolongat en el temps.
 • Tampoc no n’hi ha prou amb un simple seguiment mèdic de l’estat d’evolució.
 • Pel que fa als tractaments farmacològics haurem de diferenciar entre aquells que directament redunden en la curació, com els antibiòtics, o aquells que simplement serveixen per calmar el dolor. Aquests últims, al no servir-hi com a tractament per a la curació, seria un delicte lleu.
 • També s’hi inclouen, encara que és discutit, la utilització de punts de sutura. És obvi que els punts de sutura “clàssics”, on el metge els ha de retirar, ens trobem davant d’un tractament, però amb els moderns punts d’aproximació “d’enganxar” que es retiren directament pel pacient, és més dubtós, encara que majoritàriament es consideren greus.
 • Actualment també s’hi inclouen per la majoria de jutjats els tractaments de rehabilitació.
 • A més cal afegir-hi els tractaments psicològics, sempre que d’un acte s’origini una lesió psicològica diagnosticada. És difícil d’aplicar-se a causa de la dificultat d’acreditar-se el nexe causal entre la conducta i la lesió (no és tan obvi com un cop de puny) i en la majoria de casos més greus va lligat a algun altre delicte (com per exemple una violació, violència de gènere, entre d’altres)

Per tant, com a delicte lleu ens trobarem amb hematomes (blaves), eritemes (esgarrapades, rascades), petites laceracions superficials (talls), ferides que “curarien soles” sense perjudici d’una primera cura o desinfecció.

I aquest tractament l’ha d’establir com a necessari el metge forense del Jutjat, independentment que la víctima realment no hagi seguit cap tractament, però hagués estat necessari o s’hagi aplicat un tractament que realment no ho era.

AGRESSIÓ SENSE LESIÓ

I si de l’agressió no s’ha generat cap mena de lesió? és delicte? Sí, però seria un delicte lleu anomenat de “Maltractament d’obra” recollit a l’art. 147.3 del Codi Penal. No està tolerat per l’Estat conductes que, per més que no ocasionin lesió, atempten contra la pau ciutadana. Accions com una empenta, una bufetada o una estirada estarien cobertes per aquest delicte.

DIFERÈNCIA DE PENA ENTRE LESIONS LLEUS I GREUS

A més d’utilitzar un procediment diferent per a un i altre tipus de delicte, trobem una significativa diferència en les penes a aplicar:

 • DELICTE LLEU DE LESIONS: multa d’1 a 3 mesos
 • DELICTE LLEU DE MALTRACTAMENT: multa d’1 a 2 mesos
 • DELICTE BASE DE LESIONS: presó de 3 mesos a 3 anys o multa de 6 a 12 mesos
 • DELICTES DE LESIONS AGREUJADES pel mitjà de comissió (armes, víctima vulnerable): presó de 2 a 5 anys
 • DELICTES DE LESIONS AGREUJADES pel resultat (mutilació, greu deformitat, inutilització òrgan): presó de fins a 12 anys

Pel que fa al procediment, per als delictes lleus es preveu un procés molt àgil on pràcticament només hi ha un judici i que habitualment pot trigar uns mesos o fins i tot menys. Per als delictes greus i menys greus, el procediment és molt més llarg, amb una etapa d’investigació judicial i posteriorment un judici, que trigarà com a mínim anys a jutjar-se.

Per últim us deixem un link a la anterior Guia legal: Diferència entre furt i robatori

Categories: